CCSS Jounen Kweyol!! Friday, Oct. 24... Kweyol La Se' San Nou - Nou Kay Tchenn Li Vivan!!!!